De Oude BellersKontakt

Kalender donderdagritten

ParkoersenWie zijn wij – Wat doen wij

In hoofdzaak zijn wij gepensioneerden van het vroegere Bell Telephone - Alcatel Bell en hun resp. echtgenote(n)(s). Zo zijn wij dus een onderafdeling van de Seniorenklub Alcatel-Bell. Er zijn ook enkele gepensioneerden van andere bedrijven bij ons aangesloten.

Onze onderafdeling heeft maar één aktiviteit: FIETSEN. Wij zijn als groep geen lid van een of andere federatie. Voor verzekering zijn wij gedekt door de verzekering van FEDOS.

Wij fietsen tijdens de betere maanden, dwz. van eind maart tot eind oktober. Elke rit beslaat in principe een hele dag. 's Middags is er een pauze in een drankgelegenheid om de eigen boterhammekes op te eten (of wat je ook zelf meebrengt). Meestal is er in de namiddag nog een stop om de gezelligheid en ...... te verhogen.

Op donderdag rijden wij elke week. De meesten rijden op gewone stads- of toerfietsen. Er wordt gemikt naar een gemiddelde snelheid van 16,5 km/u. Dit is eerder als een max. aanduiding te beschouwen. Iedereen moet meekunnen, en bij moeilijk weer (veel tegenwind bijv.) primeert het samenblijven.