WESTMALLE


Aanlooproute van Dikke Mee naar Wijnegem

knp 40 → knp 4 → knp 3 → knp 15 → knp 19 → knp 24


Heen:

Start: Wijnegem: hoek 'S-Gravenwezelsteenweg / Groenstraat

Wijnegem: 'S-Gravenwezelsteenweg (noordwaarts)

Schilde/'S-Gravenwezel: wordt Wijnegemsteenweg – L De Nachtegaal (→ 23) – einde straat L aarden weg: Klein Schijnpad (→ 23) – knp23 → 43 – Treemblokstraatje – L Wijnegemsteenweg (→ 43) – R Jagersdreef – R Jachthoornlaan (→ 43) – L Eekhoornlaan – L Sint Hubertuslaan (→ 43) – R Sint Hubertuslaan (→ 43) – R De Dreef van Hertebos (→ 43) – RD Parklaan –

L Molenakker (→ 43) – knp43 → 42 = L Sint Jobsteenweg – R aardeweg (ter hoogte van huisnr 16) Kapellekensweg – RD wordt ijzermaalsteenweg – RD Moerstraat (→ 42) – einde R aarde weg.(NIET knp 42 volgen) – knp42 → 44 = Sint Jobsteenweg – R Koeistraat (→ 44) – RD Kaaistraat

Brecht: oversteken Bethanielei → knp 44 → 40 – Baan op Sas 2 – L Dennenlaan (→ 40) –

L Staf Larochelaan (→ 40) – 2de straat R Scherpenbergstraat – R Ebeslaan – L padje naar 't sas – brugje over vaart (→ 69 )– R langs de vaart – knp 69 → 99 – R over brug = Westmallebaan

(knp 99 → 65) – L Westmallebaan (→ 65) – knp 65 → 49 – R Heidsiebaan (→ 49)

Malle: R Heikantstraat (→ 49)– L Geuzenstraat (→ 49) – knp 49→ 50 = Sint Jobbaan


CAFE KRUISBAAN

Sint Jobbaan 27

Malle

03 312 46 73

Terug


Malle: Sint Jobbaan (oostelijke richting) – R Korte Meirenstraat – R Heidemolenstraat –

L Meirenstraat – R Oude Baan – → knp 62 – langs Abdij van Westmalle – R Antwerpse Steenweg (→ 62) - L → knp 62 – R Nooit Rust (→ 12) – L knp 12→ 63 – RD Kastanje weg (NIET knp 63 volgen)

Zoersel: L Emiel Vermeulenstraat – RD Jukschot – L Kerkhoflei – R J Cornelissenlaan – RD Mathias Joostenslaan (→ 90) – L Mathias Joostenslaan (→ 90) – R Kapellei (→ 90) – L Liersebaan (→ 90) – R Hofeinde – R Dennenlaan – L Marterdreef – R Kasteeldreef – L Baron de Borrekenslaan – L Eikenlaan – R Koekoeksdreef

Schilde: RD Koekoeksdreef – L Breeveld – R Lemmekensbaan – knp 90 → 26

Ranst: knp 26 → 53 = Lemmekensbaan

Schilde: R Lemmekensbaan (→ 53) – R Goorstraat – RD Den Heuvel (→ 53) – L Den Heuvel

(→ 53) – knp 53 → 78 = Bredabaan

Ranst: R Bredabaan (78) - R Bredabaan – eindigt op aarden weg RD – R Oudstrijdersstraat
(→ 29) (langs Albert Kanaal) – knp 29 → 24

Wijnegem: Brug van Wijnegem.

Leon Judong 2019

Terug

10/04/19