KM
Waasland Route

St Annekesroute: 33 km, groene zeshoekige markering


0,00
Vertrek Veer kant Kruibeke; Scheldelei volgen


0,81
€ R/L MOLENSTRAAT

1,25
Molenstraat volgen tot AKKERSTRAAT


1,73
R tot WARANDESTRAAT

2,27
L tot MELSELESTRAAT

4,15
R brug over, RD wordt VELDSTR. tot PRIEMSTR.

4,29
R/L nr WINNINGENSTR.

5,15
tot DWEERSE KROMSTR.


6,13
R (aanduidingen St Annekesroute) tot PARMASTR.

6,63
R/L PONJAARDHOEKSTR.tot FORTSTR.

7,68
R tot NIEUWLANDSRT.

8,12
€ L fietspad tot N419; R/L € overstekennr NIEUWLANDSTR.(verharde weg ts paaltjes)

9,12
Nieuwlandstr volgen tot huizen R waar verkorte weg leidt nr LINDENstr; 300 m R tot zijpad L


9,26
L smal wegeltje tussen velden tot HEIDESTR.

9,90
R Heidestr.volgen, meedraaien) tot PASTOOR COPLAAN (drukke baan !)

10,90
R fietspad onder autostrade tot DORPSTR.

11,04
€ L # tot KERKPLEIN Burcht

11,41
R voor kerk naar Schelde dijk, volgen tot KAAIPLEIN

17,03
R nr KON. ASTRIDLAAN; verder langs Schelde nr Beatrijslaan-Thonetln-Gloriantlaan

17,19
R nr Scheldedijk

17,80
L langs dijk; eind grindweg volgen; na 300m L bos inrijden; 10 min rust

18,45

door bos nr Ch. De Costerlaan22,42
R fietspad volgen langs E34 Expresweg tot brug

23,07
€ L # oversteken; brug nemen en beneden brug L links, R meedraaien tot NEERSTR.

24,56
R op eind Neerstraat nr BLAUW HOEVESTR.

25,11
even RD dan R Blauw Hoevestraat volgen tot BEMBDT

25,97
L links tot SMOUTPOT

26,11
R rechts tot HALF MAAN

28,41
L over lunet Half Maan; wordt TREPELANDSTR.- onder spwgbrug- tot PATRIJZENstr

28,80
L aan BRIELSTR. L meedraaien

29,13
RD tot LEEUWERIKENL./BERGMOLENSTR. RD nr HERTENL.

29,36
R/L tot WATERHOENL.R/L verharde weg tot DIJKSTR.(N450)

29,47
R fietspad over 100m volgen tot KAPELWEGEL

29,65
€ L GEV BN OVERSTEKEN nr KAPELWEGEL

30,27
€ L bij kapel GAVERLANDSTR. L GEV BN OVERSTEKEN (50m nr Café De Mops)

31,00

Café De Mops (Tel 03/755.59.57)0,00

Vertrek Café De Mops: R richting kapel

0,20
L Gaverlandstraat:L oversteken; juist R van kapel nr KAPELSTR.

1,03
R aan Lt Van Eepoelstraat/Meersenweg R GAVERLANDDAM tot LEURSHOEK

1,51
L/R HALFDREEF tot Kasteeldrf/Polderdrf; over ROTONDE DONKERSTR.(rechts weg)

2,10
L Donkerstr. volgen en L meedraaien tot HEIVELDSTR. oversteken nr ACHTERHOEK

3,45

Achterhoek volgen tot BROEKSTR.

5,54
L tot VLIEGENSTALl/SCHOORDIJK

7,34
L SCHOORDIJK nemen; wordt NERENHOEK, tot MOSSELBANK

8,50
€ R GEV BN aan rechterkant blijven volgen halverwege fietspad aan rechterkant nemen

8,50

wordt BRUGSTR. tot CAUWENSTR.(straat rechts aan paaltjes/Centea kantoor)

8,94
R tot NIEUWE BAAN ; R over 100m volgen tot KORTBROEKSTR.

9,25
€ L GEV BN OVERSTEKEN; tot PUCHELSTR. (kapel)

12,03
R ; vr brugje L BRADERIK vlgn- DUIKELDAM-BOTERMELKSTR. L van riv.tot eind (T)

12,20
R/L over brugje nr links (riviertje nu L) tot TURKEYENSTR.

12,75
€ R/L GEV BN OVERSTEKEN nr TRIESTSTR. tot KEMPHOEKSTR.

13,40
€ R/L GEV BN OVERSTEKEN nr BROEKSTR.

14,70

Broekstr- WATERGANGst.tot REEPstr € OVERSTEKEN na 200m spwegbedd.17,20
L fietspad volgen in spoorwegbedding tot 3de fietsknooppunt aan HEERWEG

17,40
€ L aan GRAVERSTR./BUNDERSTR.oversteken nr DOORNSTR.

18,60
RD St-NIKLAASSTR. R/L € OVERSTEKEN naar SMOUTSTR.

20,10
RD rechtdoor tot ZIJPSTR.

21,50
R, €X LAARSTR. overst.,VIJVERstr RD KL.KOUTERstr.meedr.en RD STEENBEEKstr

23,90
€ T L w. DRIELINDENstr(aan SCHUILHOEK L); tot L bocht (kn.77); R ZEVENEEKHOEKstr

24,90

L BLINDESTR.(aan transfopost -Knpt 78); L BLINDESTR.

27,00
€ T L GODSCHALCKSTR. Aan X RD N451 nr UILENSTR.
vanaf Uilenstr. ALTERNATIEF tot Café "de Click"

27,50
L spoorweg oversteken; L UILENSTR. Volgen, aan ZONNESTR. R

28,20
aan Zonneken GEV BN OVERSTEKEN; nr EEKHOORNSTR.

29,00
einde Eekhoornstraat: N70 baan oversteken RD LANGE REKSTR.

29,90
L voorbij De STER (werken juli 2012!!) L meedraaien tot BRANDSTR.

31,30
R BRANDSTR. tot EIGENLO

32,50
L BEELDSTR./DOORNSTR.(rotonde) oversteken nr VELLE

33,60

voorbij KERK nr # HEISTR./HAASDONKSTWG./STEENDONKSTR.
Café "de Click" (Tel 03/771.08.81)


UILENSTRAAT # oversteken, L ; R meedraaien , L SLAGMOLENSTRAAT woonwijk€ T L baan oversteken L STER ( Zonneken)€ X verkeerslicht N70 Oversteken RDRD VOSSEKOTSTRAAT, R volgen fietspad LINKS, VOSSEKOTSTRAAT€ X R Aan Taverne 't Bos : VOSSEKOTstr oversteken: BEELDstr.(kassei !)L L JEF de PAUWstr , L meedraaien wordt HEISTRAAT tot VELLEL Café "de Click"0,00

Vertrek Café De Click : L

1,88

STEENDONKSTR. Volgen tot brug over autostrade

1,88
L aan KORTE LANDMOLENSTR. tot HEIRSTR.

3,46
€ RD OVERSTEKEN nr Portugezenstr. L langs autostrade tot OUDE KERKESTR.

6,88
L volgen tot # met BEEKSTR./KERKSTR./PISMOLENSTR.

7,50
L tot LANGE HEIHOEKSTR.

8,00
R wordt MOLENBERG-DOORN-; aan HAZARDDAM L verder DOORN tot MOLENSTR.

9,50
R tot LANGSTR/BURCHTSTR.

11,00
€ R/L OVERSTEKEN naar SCHELDELEI
rechtdoor volgen tot Veer


Didier Lemeire